" Najważniejsze to dać sobie
prawo do uczenia się
i do popełniania błędów "

O Mnie

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna), psychoterapeutą w trakcie 4 letniego szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach.

Prowadzę terapię w oparciu o podejście poznawczo behawioralne z wykorzystaniem podejścia eklektycznego opartego na dużej elastyczności w zakresie wyboru i stosowania technik terapeutycznych adekwatnych do potrzeb terapii.

W swoim doświadczeniu zawodowym zajmuję się pracą diagnostyczno – terapeutyczną pracując z dziećmi szkolnymi,  młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzę diagnozę, konsultację, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz doradztwo zawodowe. 

Posiadam 18 letnie doświadczenie psychologiczno – pedagogiczne  zdobyte w trakcie pracy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz psychologa szkolnego. Jestem trenerem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz terapeutą EEG Biofeedback I i II stopnia.

Zapraszam osoby z problemami okresu dziecięcego i dorastania, trudnościami w relacjach międzyludzkich, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami odżywiania, zespołem Aspergera, PTSD oraz doświadczających kryzysów i trudnych emocji.

Jako doradca zawodowy zapraszam również  młodzież i dorosłych potrzebujących wsparcia w diagnozie zawodoznawczej oraz wyborze ścieżki edukacyjno – zawodowej lub poszukującej nowych obszarów samorealizacji.

Nadal rozwijam swoje kwalifikacje zawodowe pracując w Poradni oraz szkole ponadpodstawowej w charakterze psychologa. Uczestniczę w warsztatach, szkoleniach, wykładach i konferencjach.

Kieruję się zasadami kodeksu etyczno – zawodowego psychologa, psychoterapeuty. Dbam o komfort i bezpieczeństwo pacjenta, z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

W czym mogę pomóc?

Oferta

Terapia poznawczo-behawioralna to cała grupa terapii odwołujących się do wspólnych założeń teoretycznych, zgodnie z którymi dysfunkcjonalne zachowania i emocje jednostki można wyjaśnić na podstawie teorii uczenia się i uwzględnienia mediacyjnej roli procesów poznawczych.

Wspólne rozumienie celu terapii dotyczy skutecznej poprawy jakości życia pacjenta. Cel ten jest osiągany dzięki wykorzystaniu mechanizmów wynikających z założeń teoretycznych – poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia. Odbywa się to w procesie terapii, którego zasadnicze cechy stanowią: oparcie na współpracy między terapeutą a pacjentem, zorientowanie na rozwiązanie problemu, skupienie na teraźniejszości, ograniczenie w czasie, a także zastosowanie adekwatnych technik terapeutycznych.

 Badania naukowe nad skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej sprawiły, że obecnie jest ona najlepiej udokumentowaną formą leczenia metodami psychologicznymi.

Psychiatria w Praktyce Klinicznej 2009; 2, 3: 146–155

Psychoterapia
Terapia indywidualna
Poradnictwo zawodowe
Konsultacje psychologiczne
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Konsultacje wychowawcze dla rodziców
Diagnoza potencjału
Trening indywidualny z Brain Boy

Konsultacje psychologiczne

Co?

Konsultacje psychologiczne dotyczą różnych aspektów funkcjonowania Klienta lub jego rodziny. Czasami przybierają formę interwencji kryzysowej w szczególnie trudnych, nagłych sytuacjach życiowych.

Dla kogo?

Terapia indywidualna / psychoterapia

Co?

Terapia indywidualna / psychoterapia umożliwia razem z pacjentem poznanie i zmodyfikowanie nieprawidłowych przekonań  i zachowań pacjenta i ich wpływu na obecne funkcjonowanie.

Umożliwia jednocześnie analizę własnej historii życia i dotarcie do przyczyn leżących u podstaw trudności w relacjach z innymi, konkretnych reakcji w sytuacjach trudnych, lęków czy urazów wpływających na obecny komfort  życia.

Dla kogo?

Poradnictwo zawodowe

Co?

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu trudności związanych z: wyborem szkoły średniej i kierunku studiów, zaplanowaniem kariery zawodowej, określeniem swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowaniem rozwoju edukacyjno – zawodowego, wyborem lub zmianą zawodu.

Dla kogo?

Konsultacje psychologiczne

Co?

Konsultacje psychologiczne polegają na udzieleniu odpowiedzi na zapytaniem dotyczącym uzyskania informacji o potrzebie, możliwościach i instytucjach (bez podawania adresów) w których można skorzystać z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej lub uzyskania bieżącego wsparcia w sytuacji trudnej.

Dla kogo?

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Co?

Jest to forma dialogu pomiędzy dzieckiem, opiekunem a terapeutą. Może odbywać się w formie sesji indywidualnych: dziecko i terapeuta, grupowych: grupa dzieci  i terapeuta oraz rodzinnych: dziecko oraz opiekun lub opiekunowie i terapeuta.

Psychoterapia dzieci i młodzieży wyróżnia się:

 • dostosowanie metody pracy do etapu rozwojowego dziecka,
 • stałą współpracą z rodzicami lub opiekunem,
 • włączaniem w sesje zabaw terapeutycznych, ruchu, rysunku, muzyki, bajki

Psychoterapia jest jedną z form leczenia dziecięcych zaburzeń psychicznych. Może być jednak stosowana w każdym przypadku, kiedy odczuwany jest dyskomfort, trudności w relacjach z innymi lub samym sobą lub kiedy nurtują nas wątpliwości i niepokoje rodzicielskie. Czasem pomóc może psychologiczna konsultacja, innym razem odpowiednia grupa wsparcia, warsztat rozwojowy, a czasem jedna z form psychoterapii.

Dla kogo?

Konsultacje psychologiczne

Co?

Konsultacje psychologiczne polegają na udzieleniu odpowiedzi na zapytaniem dotyczącym uzyskania informacji o potrzebie, możliwościach i instytucjach (bez podawania adresów) w których można skorzystać z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej lub uzyskania bieżącego wsparcia w sytuacji trudnej.

Dla kogo?

Doagnoza Potencjału

Co?

Diagnoza potencjału, w zależności od potrzeb i wieku osoby, dotyczy jednego lub kilku obszarów funkcjonowania np.: osobowości, inteligencji, temperamentu, preferowanych wartości, zainteresowań itd.

Dla kogo?

Trening indywidualny z Brain Boy

Co?

Trening indywidualny z Brain Boy (w domu, wypożyczony sprzęt z słuchawkami)

Dla kogo?

Ogólne zasady

Współpraca

Cennik

Konsultacja
psychologiczna

jednorazowa
120 zł 50 minut
 •  
Popularne

Terapia
indywidualna

jednorazowa
120 zł 50 minut
 •  

Poradnictwo
zawodowe

jednorazowa
110 zł 50 minut
 •  

Konsultacja
zdalna

jednorazowa
120 zł 50 minut
 •  

Psychoterapia dzieci
i młodzieży

120 zł 50 minut
 •  

Konsultacje wychowawcze dla rodziców

120 zł 50 minut
 •  

Prelekcje w szkołach
dla rodziców

120 zł 50 minut
 •  

Trening indywidualny
z Brain Boy

200 zł miesięcznie (w domu, wypożyczony sprzęt)
 •  

Kontakt

Adres

44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 9
I piętro w budynku gabinetów specjalistycznych

e-mail

psychologrydultowy@gmail.com

Facebook

facebook.com/Psycholog-Rydułtowy

telefon

+48 788 056 311

Godziny: ustalane indywidualnie

W celu umówienia wizyty proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e -mailowy.

Start typing and press Enter to search